Кокон тарыхын жаңыча жазган агай

Тарыхчы, профессор Ташманбет Кененсариевдин 70 жылдык мааракесине арналган күндөлүк баян. Бир саамга талаш-тартыштуу жагдайга кайрыла кетсек: неге биз Кокон хандыгынын тарыхында бараандуу орду бар Нүзүп бий, Алымкул лашкер башчы, Алымбек...

Толугу менен
1 барактын 2сы 1 2

Login to your account below

Катталуу үчүн баарын толтурушуң керек!

Сырсөздөн баш тарт

Сырсөздүзгөртүү