Учурда технология өнүктү, коом өзгөрдү, классикалык журналистика менен катар эле жарандык журналистика күч алды. Азыр колунда мобилдик аппараты бар ар бир адам жаңылык жаратуучу жана таратуучу. Анткени менен ошол миңдеген жөнөкөй жарандар турмушта өздөрү кездешкен гана окуяларды чагылыдырып, тарата алышат.

Ал эми биздин UA.KG — маалыматтык-аналитикалык мультимедия порталы — башкалардан айырмаланып, өлкөдөгү расмий маалымат булактарына таянуу менен ар кандай кабарларды башкалардан ыкчам, ынанымду, көзкарандысыз жана объективдүү маалымат менен камсыз кылууну максат кылган.

  1. Адилеттик, калыстык, чындык принциптерин карманат жана элдик-мамлекеттик кызыкчылыктарды туу тутуу;
  2. Прогрессивдүү элдик демилгелерди, ой сунуштарды, долбоорлорду, илимий ачылыштарды колдоп, аларды турмуш жүзүнө ашырууга салым кошуу;
  3. Ар кандай бөлүнүүлөргө (диний, саясий, аймактык ж.б) каршы туруп, улуттук биримдикке данакер болуу;
  4. Диний маселелерге аяр мамиле жасоо, карама-каршылык жаратпоо;
  5. Маселенин чоо-жайын аныктоодо илимий негиздерге, руханий баалуулуктарга, турмуштук далил-тажрыйбаларга таянуу;
  6. Бийлик жана оппозиция маселесине калыс мамиле жасоо, улуттук кызыкчылыктан чыкпоо;
  7. Эл аралык маселелерге талдоо жүргүзүү, геосаясий кызыкчылыктардын майданында Кыргызстандын татыктуу өз ордун тактоодо жигердүү салым кошуу;

Биздин булактар ишенимдүү жана туруктуу! Маалыматтуу коом алдыга гана багыт алат.